Grankådsalva, Spruce Resin Salve

Buy this
  • 290,00 kr

Grankåda - skyddande, återfuktande och för effektivt läkande.

Produkter innehåller grankåda som aktiv substans. Kådan kommer från norska granen Picea Abies. Grankådan:
• har både lugnande och antiinflammatoriska egenskaper
• har antimikrobiella egenskaper med brett spektrum mot vanliga bakterier, jäst och svampar (Hudinfektion orsakad t.ex. av Malassezia pachydermatit eller Staphylococci bakterier)
• hjälper till atopisk dermatit och allergiska hudreaktioner
• hjälper till hotspots
• hjälper till sår


SPRUCE RESIN SALVE
Calming and healing spruce resin based salve that is used to treat skin conditions and irritations when needed. Spruce resin is antimicrobial and anti-inflammatory. It also enhances re-epithelialization. Spruce resin salve is all natural containing organic shea butter and coconut oil and can be used also for rashes and skin folds. It contains 10 % spruce resin.